Według informacji zamieszczonych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, terminem składania wniosków o dopłaty do krów mamek, jest 15 czerwca 2020r. Z kolei informacje przekazywane doradcom rolniczym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie mówią o terminie 28 maja br. W związku z tym o wyjaśnienie tej sytuacji i skorygowanie rozbieżności 2 czerwca 2020 r. wystąpił Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

CDR powołuje się na zapisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 382 ).

Samorząd rolniczy wnioskował więc o zmianę przepisów aby terminem składania wniosków był 15 czerwca, a terminem złożenia planu poprawy dobrostanu - do 10 lipca.

Wcześniej Zarząd KRIR, w związku z wydłużeniem terminu składania wniosków obejmujących działanie „Dobrostan zwierząt”, wystąpił do resortu rolnictwa z pismem z 27 maja 2020 r. w sprawie skrócenia okresu obowiązkowego wypasu dla krów mlecznych ze 120 do 100 dni oraz dla bydła w wariancie „Dobrostan krów mamek” ze 140 do 120 dni lub podjęcie decyzji o uznawaniu przez ARiMR zadeklarowanego przez rolnika terminu rozpoczęcia wypasu przed dniem złożenia wniosku.

Z podobnym wnioskiem zwrócił się do ministra rolnictwa Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. PZHBM apeluje również o skrócenie okresu wypasu ze 140 do 120 dni. Pełna treść pisma w załączniku.