Na tegorocznej Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu tytuł superczempiona w kategorii krów mlecznych otrzymała Maggie, krowa rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany HO, będącej w II laktacji.

Zwycięska krowa po amerykańskim buhaju Altaross, w poprzedniej laktacji osiągnęła wydajność na poziomie nieco ponad 10 tys. kg mleka o bardzo dobrym składzie chemicznym: 4,31 proc. tłuszczu i 3,81 proc. białka.

Prezes przedsiębiorstwa „Gałopol”, Marian Pankowski o 8 lat sprawowania tej funkcji stawia duży nacisk na pracę hodowlaną, a nie tylko użytkowanie mleczne. W stadzie występuje podział krów, wśród których jest wyodrębniona elitarna grupa, do której kierowane jest najlepsze nasienie i przeprowadzany embriotransferu oraz badania gnomiczne. Dużą rolę odgrywa również indywidualny program kojarzenia zwierząt.

- W 2010 r. „Gałowo” po raz pierwszy wystawiło się z jałówkami, odnieśliśmy sukces i to mnie umocniło, że ten kierunek, który przyjęliśmy w swojej pracy hodowlanej w stadzie jest słuszny. Dodatkową motywacją było przyznanie czempionatów i wice czempionatów przez międzynarodowych sędziów – mówi Pankowski.

Choć przygotowanie zwierząt do wystawy wymaga sporo pracy i kosztów, to efekty sukcesów to rekompensują. Jak mówi Marian Pankowski, po uzyskaniu takich wyróżnień na wystawach, dzwoni do nas masa ludzi o materiał hodowlany, mocno ruszyła się również sprzedaż buhajów na punkty kopulacyjne. Hodowcy naprawdę widzą i doceniają zwierzęta prezentowane na wystawach.