- Zgodnie z oczekiwaniami, w ostatnich miesiącach zarówno w Polsce jak i w UE obserwowaliśmy spadki cen mleka w skupie. W Polsce w czerwcu 2020 r. średnia cena skupu mleka wyniosła 1,31 zł netto za litr i była o 4,9 proc. niższa od notowanej w lutym. Natomiast średnia cena skupu mleka w UE, w czerwcu br. ukształtowała się na poziomie 32,58 EUR/100 kg czyli o 7,9 proc. mniej niż w lutym bieżącego roku. Skala spadków cen skupu związana z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 była jednak hamowana przez mniejszą, niż się spodziewano produkcję mleka we Wspólnocie. W maju była ona o zaledwie 0,5 proc. większa niż przed rokiem – informuje Paweł Wyrzykowski.

Zdaniem analityka, na rynku wciąż pozostaje duża niepewność co do kształtowania się cen produktów mleczarskich w kolejnych miesiącach. Ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się epidemii i związane z nią skutki gospodarcze mogą niekorzystnie oddziaływać na popyt na produkty mleczarskie.

Paweł Wyrzykowski, Analityk Sektora Rolno-Spożywczego, BNP Paribas Group
Paweł Wyrzykowski, Analityk Sektora Rolno-Spożywczego, BNP Paribas Group

- Dodatkowo trzeba pamiętać, że na rynek będą wprowadzane produkty, które zostały zakupione w ramach interwencji związanej z COVID. Czynniki te mogą oznaczać, że sezonowa podwyżka cen w II połowie roku może nie być tak duża jak zazwyczaj – prognozuje Wyrzykowski.