Podczas swojego wystąpienia w Zakopanem, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Leszek Hądzlik przedstawił cele jakie stawia organizacja dla rozwoju hodowli w kraju. Jednym z nich jest wzmożona współpraca pomiędzy PFHBiPM i Instytutem Zootechniki, której efektem ma być poszerzanie genomowej bazy referencyjnej samic bydła mlecznego oraz wdrażanie kolejnych cech do oceny wartości hodowlanej.

Leszek Hądzlik mówił również zagrożeniach, jakie w jego uznaniu przyniesie rok 2019, kiedy to zostanie otwarty dla konkurencji rynek dotyczący poprawy fenotypowej i genetycznej wartości zwierząt hodowlanych. Jego zdaniem spowoduje to straty finansowe wynikające ze zwiększonego importu nasienia i zarodków, skutkującego mniejszym udziałem polskich firm inseminacyjnych na krajowym rynku.

Obecna sytuacja branży w Polsce oraz bliska perspektywa liberalizacji rynku usług hodowlanych wymaga, zdaniem Hądzlika, konkretnych działań ze strony polskich organizacji, które powinny zaowocować większą współpracą:

– między polskimi firmami inseminacyjnymi a PFHBiPM, w celu stworzenia wspólnego frontu działania przeciwko zagranicznej konkurencji, która przyjdzie w 2019 roku, i utrzymania polskich programów hodowlanych,

– między Instytutem Zootechniki i PFHBiPM, w celu optymalizacji oceny wartości hodowlanej i postępu hodowlanego, biorąc pod uwagę nowe rozporządzenia prawne UE,
- między nowo utworzoną grupą „Genetyka Polska” a PFHBiPM.