Na konferencji prasowej zwołanej podczas XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Jachrance, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przedstawił zarówno już wprowadzone, jak również planowane działania wspierające trudną sytuację w branży mleczarskiej.

- Postulowaliśmy, aby zostało przyznane kolejne nadzwyczajne wsparcie finansowe. Przypomnę, że to które zostało wynegocjowane w ubiegłym roku w październiku - była to kwota 28,5 mln euro - zostało wykorzystane w ubiegłym półroczu. Od stycznia stawialiśmy nowe postulaty: przyznanie kolejnego nadzwyczajnego wsparcia finansowego, wyższych cen interwencyjnych, zwiększenia limitów ilościowych, uruchomienie mechanizmu promowania, zwiększenia pomocy de minimis, stworzenia podstaw prawnych dla sprawiedliwych marż dla producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym, zintensyfikowanie działań poszukiwania nowych rynków zbytu poza UE oraz podjęcie działań prowadzących do zniesienia embarga – wyliczał Jurgiel.

Jak mówił minister rolnictwa, na przełomie marca i kwietnia KE przedstawiła wykaz instrumentów, które mogą być stosowane. Wszystkie państwa zgłosiły łącznie 100 instrumentów, z czego wybrano 18 punktów w obrębie których można było się poruszać.

Wśród działań pojawiły się również elementy, których nie udało się stronie polskiej przeforsować.
- W maju rząd przyjął projekt uchwały o umorzeniu kar, niestety Komisja Europejska się na to nie zgodziła stwierdzając, że będzie to zakłócenie rynku – wyjaśniał minister rolnictwa.

Jurgiel mówił również o aktualnie realizowanym pakiecie kryzysowym, w ramach którego ma nastąpić wsparcie finansowe producentów mleka w zamian za ograniczenie produkcji, na co przewidzianych jest 150 mln euro. Druga część wsparcia Komisji Europejskiej, czyli 350 mln euro, z czego dla Polski jest prawie 23 mln euro (z możliwością zwiększenia do 46 mln euro), będzie przeznaczona na kolejne programy, które są obecnie konsultowane z przedsiębiorcami.

Jak poinformował minister Jurgiel, ma zostać również uruchomiony program pożyczkowy przeznaczony w szczególności dla producentów, którzy musieli zapłacić kary, za przekroczenie kwot mlecznych.

- Przez rząd zostało przyjęte rozporządzenie o umożliwieniu dziesięcioletnich kredytów „zero”, które dla rolnika nie są oprocentowane. Odsetki będzie spłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pożyczki będą objęte dwuletnią karencją – poinformował Krzysztof Jugiel.

- W sejmie jest też ustawa „o nieuczciwej konkurencji”, która ma zwiększyć pozycję producenta na rynku mleka. Powstaje również projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który ma uruchomić proces odbudowy polskiego przetwórstwa – dodał minister rolnictwa.

Krzysztof Jurgiel wspominał również o „planie Morawieckiego”, który jest skierowany do polskiej wsi, w tym również do sektora mleczarskiego.
- Resort rolnictwa zgłosił do tego planu 40 tzw. programów flagowych, z których każdy w jakimś stopniu dotyczy też producentów mleka i przetwórców - poinformował szef resortu rolnictwa.