O zasadach i korzyściach płynących z udziału w działaniu "Współpraca" w ramach PROW, opowiada Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji, główny specjalista, CDR w Brwinowie Oddział w W-wie. 

Działanie to motywuje rolników do podjęcia wielopodmiotowej współpracy. Dofinansowanie kierowane jest do grup operacyjnych. Do tej pory przeprowadzono już cztery nabory w ramach PROW.