W coraz większych stadach bydła trudno jest nadal każdą krowę traktować indywidualnie. Dlatego wielu hodowców powiększając stado decyduje się najczęściej na wyposażenie gospodarstwa w rozwiązania pomocne w codziennej obsłudze stada. 

O nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w zarządzaniu stadem krów mlecznych mówi dr hab. Marcin Gołębiewski z SGGW w Warszawie.