Niedawno sektorze mleczarskim obserwowaliśmy problemy związane z tzw. kryzysem azotowym i wynikające z niego ograniczenia w dostawach kwasu azotowego i dwutlenku węgla. Na szczęcie jednak branża po szybkiej interwencji sprawnie się z tym problemem uporała.

O inne krytyczne obszary zagrażające ciągłości produkcji i dostaw w sektorze mleczarskim pytaliśmy prof. Andrzeja Babuchowskiego, prezesa Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Jako najważniejsze wyzwanie rozmówca wskazywał zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej.