Obecnie przykłada się dużą uwagę do wartości pokarmowej powstałej z kukurydzy kiszonki. Zaleca się, aby dążyć do jak najwyższego poziomu energii w zakiszanym materiale. Specjaliści z firmy Corteva Agiscience polecają wybierać na kiszonkę odmiany ziarnowe w typie dent.