Stanowiska muszą być dostosowane do utrzymywanej rasy bydła. W przypadku najczęściej występującej rasy mlecznej – HF - zalecane wymiary stanowisk zmieniały się na przestrzeni lat, na co wpływ miało m.in. zwiększanie się kalibru zwierząt. Obecnie utrzymywane HF-y są znacznie większe od tych sprzed 10. – 15. lat.

Długość stanowiska

Jednym z podstawowych parametrów omawianych przez dr. Gołębiewskiego jest długość stanowiska, którą wyznacza się w następujący sposób:

- 2 x wysokość w krzyżu w cm, w przypadku gdy stanowisko ograniczane jest trwałą przeszkodą np. ścianą, a jego długość mierzona jest od krawędzi kanału gnojowego do ściany, naprzeciw której jest położone. (np. przy przeciętnej wysokości w krzyżu krowy wieloródki 152 cm, długość stanowiska powinna wynosić ok. 304 cm (2 x 152 cm = 304 cm),

- 1,8 x wysokość w krzyżu w cm, w przypadku gdy stanowisko jest otwarte i położone naprzeciw innego stanowiska, a jego długość mierzona jest od krawędzi kanału gnojowego do końca przeciwlegle położonego stanowiska. (np. przy przeciętnej wysokości krowy w krzyżu wynosi 152 cm, długość stanowiska powinna wynosić ok. 274 cm (1,8 x 152 cm = 274 cm).

W przypadku stanowisk położonych przy ścianie należy pamiętać o zachowaniu dodatkowych 50-60 cm przestrzeni na głowę, aby umożliwić krowie swobodne położenie się i wstawanie.

Szerokość stanowiska

Kolejnym parametrem wyznaczającym prawidłowe wymiary stanowiska jest jego szerokość, która jest równowartością dwukrotnej szerokości krowy w guzach biodrowych w cm (np. dla krowy o wymiarze 63 cm w biodrach minimalna szerokość stanowiska powinna wynosić ok. 126 cm (2 x 63 cm = 126 cm).

Według dr. Gołębiewskiego konsekwencjami zbyt wąskich stanowisk mogą być m.in. zakłócenie spokoju krów leżących w sąsiednich stanowiskach, jak również ograniczenie czasu odpoczynku krów, które są zbyt duże w stosunku do wielkości stanowiska.