Podczas Konferencji Farmera „Nowoczesna produkcja mleka” prof. Zygmunt M. Kowalski omawiał strategię produkcji mleka w trudnych czasach. Jednym z jej elementów jest prawidłowy odchów młodzieży hodowlanej zgodnie z oczekiwanymi rezultatami w przyszłości.

Według prof. Kowalskiego do „starych” celów odchowu młodzieży hodowlanej można zaliczyć takie założenia jak:

  • Mała ilość upadków cieląt;
  • Szybkie odsadzenie od drogich pasz płynnych;
  • Dobry wzrost i zdrowie zwierząt po odsadzeniu.

Z kolei nowe cele stawiane planom odchowu młodzieży to m.in.:

  • Wcześniejszy termin pierwszego wycielenia
  • Wpływ na przyszłą wydajność mleczną

Obecnie priorytetem jest więc dążenie do wcześniejszego krycia jałówek, w wieku 13 – 14 miesięcy, a nie jak jeszcze kilka lat temu 15 – 17 miesięcy. Jednak, aby móc wprowadzić taki system w stadzie, należy zwierzęta odpowiednio do tego przygotować.

Możliwość wcześniejszego krycia jałówek stwarza stymulacja wzrostu od samego początku rozwoju cielęcia. Zwiększenie przyrostów masy ciała jałówek powoduje szybsze osiągnięcie dojrzałości płciowej, jak również wymaganej minimalnej masy ciała. W związku z tym przyrosty masy ciała cieląt do 60 dnia życia powinny według prof. Kowalskiego wynosić powyżej 700 g/dzień.

Zdaniem eksperta w wyniku uzyskania niższego wieku pierwszego wycielenia, u pierwiastek odnotowuje się mniej przypadków związanych z chorobami metabolicznymi, co w efekcie skutkuje wyższą wydajnością mleczną w pierwszej i kolejnych laktacjach.