Zacznijmy od małej retrospekcji. Z danych prezentowanych przez wykładowcę z 1967 r. wynika, że wówczas stany zapalne gruczołu mlekowego rozwijały się głównie z powodu bakterii zakaźnych (90 proc.), pozostałe 10 proc. przypadków mastitis generowały bakterie środowiskowe. Obecnie jednak (dane za 2005 r.) trend ten uległ całkowitemu odwróceniu. Procentowy udział czynników środowiskowych do zakaźnych wynosi 80 proc. do 20 proc.

We współczesnej walce z mastitis największy problem stanowią więc bakterie środowiskowe, czyli takie, które nie potrafią żyć w wymieniu. Problematyczne są również bakterie mieszane, które dzięki różnym czynnikom zjadliwości potrafią żyć zarówno w środowisku, jak i wymieniu.

Zdaniem wykładowcy w ramach profilaktyki i zwalczania mastitis ważną rolę odgrywają takie elementy jak: czyste środowisko, rutyna doju, czysty i sprawny sprzęt udojowy, wzmacnianie ogólnej odporności krów, a dopiero na końcu ewentualna terapia antybiotykowa, jeśli któryś z poprzednich etapów zawiódł.

Jak informował Mrowiec, ważną rolę w programie kontroli jakości mleka odgrywają również szczepienia przeciwko patogenom wywołującym mastitis. Okazuje się, że dwie szczepionki dostępne na rynku pokrywają aż 80 proc. patogenów powodujących mastitis. Mniej przychylnie zaś ekspert wypowiadał się na temat autoszczepionek, które w składzie zawierają tylko pojedyncze szczepy określonych bakterii. W związku z tym nie są one w stanie zapewnić kompleksowej odporności, gdyż w przypadku bakterii środowiskowych, w wymieniu każdej krowy w stadzie mogą znajdować się inne szczepy bakterii.

Mrowiec zwracał również uwagę na zbliżające się ograniczenia w stosowaniu antybiotyków, których wprowadzenie zapowiedziane jest na 28 stycznia 2022 r.