Na Konferencji w Piątnicy prof. dr hab. Włodzimierz Nowak z UP w Poznaniu przedstawił etiologię i zasady profilaktyki hipokalcemii krów mlecznych. Zdaniem eksperta porażenie poporodowe będące następstwem hipokalcemii, rejestruje się tylko u kilku procent krów (3,5 proc. w USA, 6,2 proc. w UE). Natomiast aż u 50 proc. krów koncentracja wapnia we krwi znajduje się poniżej rekomendowanych wartości.

Wśród głównych przyczyn występowania hipokalcemii wykładowca wymieniał m.in. nadmierne dawki potasu i niedobór magnezu w okresie zasuszenia. Tezę tę potwierdzają przytoczone przez eksperta wyniki badań, w których zwiększenie dawki magnezu z 0,3 do 0,4 proc. SM w okresie przejściowym przed wycieleniem, spowodowało ograniczenie przypadków porażenia poporodowego aż o 62 proc.

Prof. Nowak w ramach profilaktyki zalecał wykonywanie badania krwi w okresie 12 - 24 godz. po porodzie, podkreślając, że jest to najlepszy moment na diagnozę hipokalcemii. Jego zdaniem koncentracja wapnia we krwi w pierwszej dobie laktacji mniejsza niż 1,4 mmol/dm3 świadczy o klinicznej, a 1,4 – 2,0 mmol/dm3 o subklinicznej postaci hipokalcemii. Prawidłowy poziom wapnia we krwi po upływie siódmego dnia laktacji powinien wynosić 2 – 2,5 mmol/dm3. Ważnym elementem diagnostyki tego schorzenia według wykładowcy jest również monitorowanie temperatury ciała krowy.