W intensywnej produkcji, zarówno mleka, jak i bydła mięsnego, coraz częściej wybieraną formą eksploatacji użytków zielonych jest ich użytkowanie kośne. Przewaga zbioru mechanicznego zielonki nad użytkowaniem pastwiskowym polega przede wszystkim na możliwości utrzymania porządku na użytku zielonym oraz ograniczaniu występowania strat pozyskiwanej paszy do minimum.

Wspomniany porządek wynika m.in. z braku niedojadów, jakie pozostają po wypasie bydła. Konieczne jest wówczas dodatkowe koszenie i zebranie materiału, który ze względu na zanieczyszczenie odchodami nie nadaje się do skarmiania i musi trafić na płytę obornikową.

Dodatkowo, w miejsca w których krowy oddały mocz, szczególnie w okresach suszy, powstają łyse place. Z kolei w miejscach, gdzie znalazły się odchody, pomimo pojawienia się bujnego odrostu, krowy niechętnie pobierają zielonkę z tych miejsc. W związku z tym dochodzi do stopniowego ograniczania powierzchni pastwiskowej na rzecz kumulujących się strat paszy.

W przypadku użytkowania kośnego tego typu problemy nie występują, gdyż za każdym pokosem zbierany jest cały, niezanieczyszczony materiał, a stopień czystości w tym przypadku zależy w największym stopniu od jakości pracy maszyn zielonkowych.