Na temat jakości pasz w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka, mówił dr Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak zauważył wykładowca, żywienie pochłania ponad 60 proc. kosztów bezpośrednich ponoszonych na produkcję mleka, w związku z czym warto przyłożyć szczególną wagę do jakości produkowanych pasz.

Według dr. Gołębiewskiego teraz jest dobry moment na spotkania z hodowcami, ponieważ jest jeszcze czas na rozsądne zaplanowanie bazy paszowej na przyszły rok, gdyż częstym problemem jest pojawiający się na przednówku deficyt pasz objętościowych. Specjalista wskazywał jak prawidłowo wyliczać zapotrzebowanie na pasze z uwzględnieniem bezpiecznej rezerwy.

Zdaniem specjalisty, cały wysiłek włożony w przygotowanie pasz dla krów dość często jest niweczony przez popełnianie podstawowych błędów, dotyczących terminu zbioru, wysokości koszenia, czy też dostatecznego rozdrobnienia zbieranych pasz.

Kolejny temat przedstawiony przez dr. Andrzeja Łozickiego również z SGGW dotyczył wpływu żywienia bydła mięsnego na efekty produkcyjne. Wykładowca starał się obalić panujący niekiedy stereotyp, że dla bydła mięsnego wystarczają kiepskiej jakości pasze, a produkcja charakteryzuje się niskimi kosztami. Przy takim podejściu nigdy nie uzyska się dobrych wyników produkcyjnych.

Dr Łozicki wykazywał, że zapewnienie dobrej jakości pasz procentuje na każdym kroku produkcji, zaczynając od kondycji krów, poprzez odchów cieląt i uzyskiwane przyrosty, kończąc na ostatecznie uzyskanym wyniku ekonomicznym. Prelegent zwrócił również uwagę na możliwość wykorzystania pasz odpadowych z przemysłu rolno – spożywczego, ale przy jednoczesnym uzupełnieniu brakujących w nich składników pokarmowych.

Po zakończeniu części żywieniowej, Janusz Malanowski przedstawił program ochrony kukurydzy i odmiany proponowane przez firmę Syngenta. Podczas swojej prezentacji zachęcał do wyboru odmian typu flint przy wykorzystaniu na kiszonkę, ze względu na wolniejszy rozkład skrobi zawartej w ziarniakach.

Następnie poruszony został temat budownictwa inwentarskiego. Radosław Celiński z działu Agra-Matic w firmie De Heus przedstawił istotne aspekty procesu projektowego. W swojej prezentacji wskazywał na co zwrócić uwagę w przypadku planowania budowy obory.

W ostatnim wykładzie Bogdan Godlewski ze SHiUZ w Bydgoszczy przedstawił szereg czynników warunkujących skuteczną inseminację. Ciekawa informacja dotyczyła wpływu występowania mastitis na wskaźnik zacieleń krów. Jak pokazały badania J. Ziętary, przytoczone przez prelegenta, wskaźnik ten u krów ze stanem zapalnym gruczołu mlekowego był o kilkanaście proc. niższy w porównaniu do krów zdrowych.