Nieprawidłowości w niemal 39 proc. podmiotów

„Kontrole przeprowadzone zostały w I kwartale 2023 r. na terenie całego kraju. Nieprawidłowości stwierdzono w 22 podmiotach (38,6 proc.)” – poinformował IJHARS.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa (wieprzowiny i wołowiny) oraz przetworów mięsnych (kiełbas i pasztetów) w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta (z uwzględnieniem identyfikacji gatunkowej surowca). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IJHARS, w toku kontroli najwięcej zastrzeżeń wzbudziło znakowanie produktów.

Cechy organoleptyczne bez zarzutu

Kontrola obejmowała także ocenę cech organoleptycznych. Jej wyniki wypały bez zarzutu.

„Kontrolą cech organoleptycznych objęto 99 partii o łącznej masie 41,3 t. Nieprawidłowości nie stwierdzono” – podkreślił IJHARS.

Parametry fizykochemiczne

Przeprowadzone badania laboratoryjne 100 partii o łącznej masie 47,8 t ujawniły następujące niezgodności w 12,0 proc. partii (w tym 22,9 proc. przetworów mięsnych i 1,9 proc. mięsa):

  • obecność niedozwolonych (fosforanów) lub niedeklarowanych surowców (innego surowca mięsnego, karagenów, skrobi) – 6 partii.
  • niezgodność z deklaracją wartości odżywczej – 6 partii.

Znakowanie czerwonego mięsa

W zakresie znakowania sprawdzono 138 partii o łącznej masie 56,5 t. Zakwestionowano oznakowanie 33 partii (23,9 proc. skontrolowanych, w tym 31,3 proc. przetworów mięsnych i 12,7 proc. mięsa). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

  • niewłaściwej („surowe mięso” zamiast „świeże mięso”) lub
  • niepełnej nazwy wyrobu gotowego lub składnika (brak: gatunku zwierzęcia, procesów technologicznych, stopnia rozdrobnienia),
  • niewłaściwie podanego wykazu składników, np. brak wyszczególnienia wszystkich składników (w tym składników składnika złożonego), wymienienia składnika nieużytego w procesie produkcji, braku wyróżnienia alergenów,
  • niewłaściwie podanej informacji o wartości odżywczej,
  • nieczytelnego oznakowania poprzez zastosowanie skrótów i zbyt małą czcionkę,
  • niewłaściwie podanego termin przydatności do spożycia,
    stosowania nazwy nieadekwatnej do składu produktu („wiejska” i „a’la wiejska” dla kiełbasy zawierającej barwnik).

Znakowanie „Produkt polski”

Skontrolowano także 5 produktów oznakowanych jako „Produkt polski”. Ze względu na nieprawidłowości w zakresie znakowania zakwestionowano 3 partie.

Warunki składowania i przechowywania

We wszystkich kontrolowanych podmiotach warunki składowania i przechowywania wyrobów zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej produktów, jak zaznaczył IJHARS.

Konsekwencje finansowe

„W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 15 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 48 650 zł, na osoby odpowiedzialne nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 800 zł. Wszczęto dwa postępowania administracyjne oraz wydano 16 zaleceń pokontrolnych” – czytamy w komunikacie.