Sprzedaż podczas Eurogenes Online Summer TAG+ była bardzo udana dla organizatorów. Średnia cena uzyskana za wystawione na aukcji zwierzęta wyniosła 4756 Euro.  

Zwierzęta kupowali hodowcy z 6 różnych krajów. Jałowica DG Carice, za którą zapłacono najwięcej, bo 22 tys. Euro, trafi do obory Exloër Holsteins w Holandii.  

Siostra lidera 

Niebagatelna cena, jaką osiągnięto za jałowicę jest spowodowana jej pochodzeniem. Jest ona bowiem córką buhaja Supershot i krowy DG Candide, czyli jest pełną siostrą buhaja DG Charley. Charley jest obecnie uznawany za rozpłodnika nr. 1 na świecie, ponieważ posiada 2833 pkt. w indeksie GTPI oraz $ 995 w NM.