W 2017 r. ma je już 25 proc. gospodarstw mlecznych.

29,7 procent farm posiadających 100 i więcej krów dysponuje robotami udojowymi. W gospodarstwach, które mają od 50 do 70 krów i od 70 do 100 krów procent ten wynosi odpowiednio 20,5 proc. i 21,5 proc.