Według wstępnych danych szacowanych na podstawie miesięcznych dostaw mleka do podmiotów skupujących w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ilość skupionego mleka wynosiła 9 818 mld kg – podaje Agencja Rynku Rolnego.

Jednocześnie wstępnie szacowane jest przekroczenie krajowej kwoty dostaw o ok. 10 mln kg, czyli o 0,1 proc. Liczba dostawców, którzy przekroczyli swoje limity wynosi ok. 50 tys.

Wobec powyższego przewiduje się, że opłata jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 2,8 mln euro, czyli ok. 12 mln złotych. Stawka za każdy litr mleka wprowadzony do obrotu ponad przyznany limit będzie wynosić ok. 2,5 gr – informuje ARR.

Agencja Rynku Rolnego podkreśla, że tak niewielkie przekroczenie jest efektem wielkiego zaangażowania dostawców, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej po pierwszych komunikatach ARR i MRiRW w połowie roku. W roku kwotowym 2012/2013 liczba transferów kwot dostaw hurtowych wyniosła ok. 28 tys. na ok. 470 mln kg mleka.