W ciągu ostatnich kilku lat w Teagasc Moorepark w Irlandii prowadzone były badania dotyczące różnic wynikających z częstotliwości doju. Porównywano dój jeden raz dziennie (once a day - OAD) i dwa razy dziennie (twice a day - TAD).

W ubiegłym tygodniu Emer Kennedy, badacz w Teagasc Moorepark, przedstawił wyniki uzyskane w obu stadach. Stado OAD wyprodukowało 2754 kg mleka i 249 kg stałych składników mleka, podczas gdy stado TAD wyprodukowało 3525 kg mleka i 294 kg stałych składników mleka. Według Emera, jednokrotny udój w ciągu dnia zmniejszył produkcję mleka o 22 proc., a zawartość stałych składników mleka o 15 proc.

W badaniach dowiedziono również, że przy doju jednokrotnym wzrasta liczba komórek somatycznych. Średni poziom LKS stada TAD w wyniósł 87 tys. / ml, podczas gdy średnia LKS w stadzie OAD wyniosła 198 tys./ ml.

Emer zaznaczył, że jednym z pozytywnych aspektów jednokrotnego doju jest podwyższony wynik kondycji ciała (BCS). W stadzie dojonym jednokrotnie średnia kondycja BCS krów wyniosła 3,4 pkt., podczas gdy w stadzie dojonym dwukrotnie kondycja wyniosła 3,0 pkt. BCS.