Użytki zielone są najtańszym źródłem wartościowej paszy dla zwierząt. Zabiegiem, który znacząco poprawi ich kondycję jest jesienne nawożenie organiczne. Użytki zielone doskonale wykorzystują składniki pokarmowe pochodzące z nawozów organicznych.

 

Na łąki i pastwiska zaleca się stosować jesienią co 4 – 5 lat przekompostowany obornik w dawce 25 – 30 ton/ha. Nierozłożone resztki nawozu można wygrabić wiosną przy okazji niszczenia kretowisk.

 

Stosowanie gnojówki i gnojowicy zaleca się jedynie na łąki. Płynne nawozy naturalne stosowane na pastwiska mogą stwarzać zagrożenie chorobotwórcze, a także obniżają smakowitość paszy, czego efektem jest wzrost udziału niedojadów.

 

Zastosowanie gnojowicy w dawce 10 – 15 m3 jesienią i 20 – 25m3 późną wiosną, zasadniczo pokrywa zapotrzebowanie roślin łąkowych na fosfor i potas. Przy takim nawożeniu należy zadbać jedynie o nawożenie azotem.

 

Do jesiennych zabiegów pielęgnacyjnych można zaliczyć również wapnowanie. Użytki zielone wymagają lekko kwaśnej gleby o pH mieszczącym się w przedziale 5,5 – 6,5. Do wapnowania użytków zielonych zaleca się stosowanie wapna węglanowego lub węglanowo – magnezowego. Nie powinno się stosować wapna tlenkowego.

 

Jednorazowe dawki wapna nie powinny przekraczać 1,5 t/ha. Odkwaszanie powinno się przeprowadzać stopniowo. Po skontrolowaniu odczynu zabieg można powtórzyć po 2 – 3 latach. Ważne, aby wapnowanie nie pokrywało się w jednym roku z nawożeniem organicznym.