Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedziało na złożoną przez posła Pawła Szramkę interpelację w sprawie nierównych zasad udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku ogłoszenia upadłości przez spółdzielnie mleczarskie.

Dotychczas pomoc zadeklarowana była producentom rolnym, którzy w latach 2019–2020 co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada oraz w tych latach co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu skupowego w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane przez producenta rolnego. Wsparcie mieli otrzymać m.in. dostawcy mleczarni Bielmlek, a o pomoc dla dostawców Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie, zwrócił się do resortu rolnictwa poseł Paweł Szramka.

 

W udzielonej odpowiedzi ministerstwo zadeklarowało podjęcie prac legislacyjnych, w wyniku których pomoc mają uzyskać także producenci mleka, którzy nie otrzymali zapłaty w 2018 roku. Są więc szanse, że pomoc obejmie także rolników poszkodowanych w wyniku upadłości przez Spółdzielnię Mleczarską ROTR w Rypinie.