We wrześniu br. miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW.

Uroczystość rozpoczęło powitanie gości przez dziekan Wydziału HBiOZ, prof. dr hab. Justynę Więcek. Jak podkreśliła, do osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia niezbędne są aktualna wiedza i badania naukowe, a do ich zdobycia potrzebny jest cały zespół, od profesorów, doktorów i wykładowców, przez pracowników technicznych, laboratoryjnych i administracyjnych, po pracowników zaplecza terenowego i wielu innych. Jak zaznaczyła prof. Więcek, każda osoba pracująca na uczelni czy to dziś, czy w poprzednich dekadach, stanowi ważny człon społeczności akademickiej.

– Jubileusz 70-lecia jest doskonałą okazją do podsumowań i wspomnień. Na przestrzeni lat zmieniała się nazwa wydziału, jego struktura i władze, ale niezmiennie trwały zaangażowanie i pasja osób tworzących wydział oraz praca w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Dokonania i dorobek wszystkich pracowników wydziału napawają dumą i pozwalają spojrzeć wstecz z satysfakcją. Dzięki staraniom i pracy były oraz obecnych pracowników wydziału, instytutu i rolniczych zakładów doświadczalnych wydział uzyskał niekwestionowaną, wysoką pozycję w nauce i edukacji rolniczej – mówiła dziekan Więcek.  

Następnie głos zabrał rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada, który podkreślił, że wydział HBiOZ kontynuuje tradycje wydziału Nauk o Zwierzętach, który z kolei był spadkobiercą utworzonego w 1951 roku Wydziału Zootechnicznego.

– Wielokrotnie przekształcany i modernizowany wydział stał się prężnie działającą jednostką, której przedstawiciele dbali o rozwój i kształcili nowe pokolenia specjalistów z zakresu nauk zootechnicznych, prowadzili badania związane z produkcją zwierzęcą, chowem i hodowlą zwierząt, których wyniki badań znajdowały zastosowanie w praktyce rolniczej i pozwalały stworzyć nowe rozwiązania z zakresu ochrony zdrowa zwierząt – wskazał prof. Zasada.

Pierwszy egzamin dyplomowy - historia kołem się toczy

Podczas obchodów jubileuszu 70-lecia wydziału nie zabrakło również przedstawienia jego rysu historycznego. Jak poinformowała prof. Więcek wydział został powołany 1 września 1951 roku jako Wydział Zootechniczny. Wyodrębnił się on z katedr z wydziału rolnego, które zajmowały się produkcją zwierzęcą, tj. Katedry Ogólnej i Szczegółowej Hodowli Zwierząt oraz Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa. Organizatorem wydziału był prof. Władysław Herman, który nie został jednak pierwszym dziekanem wydziału ze względu na swoją działalność w Armii Krajowej. Decyzją ministra szkolnictwa wyższego stanowisko to objął prof. Jan Pająk. Pięć lat po powołaniu Wydział Zootechniczny zyskał pełne prawa akademickie, tj. prawo prowadzenia doktoratów i przewodów habilitacyjnych.

Omawiając początki wydziału prof. Więcek wspomniała również o pierwszych absolwentach wydziału. Jak poinformowała, pierwsza rekrutacja odbyła się 1951 r., zaś pierwszy egzamin dyplomowy, do którego podeszły 44 osoby, miał miejsce w 1954 r. Dziekan Więcek przytoczyła pytania, na które odpowiedzieć musiała pierwsza z egzaminowanych osób.

„Rola zakładu wylęgowego dla chowu masowego”

„Znaczenie wybiegów w hodowli drobiu”

„Czynniki wzrostu pogłowia bydła”

„Znaczenie heterospermii dl a zwiększenia pogłowia”

– Minęło 70 lat, trochę zmodyfikowaliśmy pytania, ale nadal krążą wokół tego samego. Były wybiegi w hodowli drobiu, potem intensywna produkcja, a teraz znowu wracamy do wybiegów - historia kołem się toczy – podsumowała prof. Więcek.

Prof. Justyna Więcek, fot. A.T.
Prof. Justyna Więcek, fot. A.T.

Przemiany i modernizacje wydziału

Wydział kilkukrotnie zmieniał siedzibę. W 1977 r. większość jednostek przeniesiono do Brwinowa, zaś w 2001 został w całości przeniesiony na Ursynów, gdzie mieści się do dziś.

Zmianom ulegała również nazwa. Wydział Zootechniczny w 1961 r. przemianowany został na Wydział Hodowli Zwierząt, po czym w 1964 r. wrócił do pierwotnej nazwy, którą nosił do 2000 r., gdy przemianowano go na Wydział Nauk o Zwierzętach. W 2019 roku doszło do kolejnej zmiany i obecnie jest to Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony zwierząt.  

Jak zaznaczyła prof. Więcek, od jesieni 2019 roku wydział prowadzony jest w dwóch pionach – naukowym (Instytut Nauk o Zwierzętach) i dydaktycznym (Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony zwierząt).

Instytut składa się z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt, Katedry Biologii Środowiska Zwierząt, Katedry Hodowli Zwierząt, Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt, Samodzielnego Zakładu Ichtiobiologii i Biotechnologii w Akwakulturze oraz Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa. Obecnie w Instytucie pracuje 70 nauczycieli akademickich.

Osiągniecia i rozwój

– Muszę też pochwalić się naszymi osiągnięciami. Obecnie realizujemy 32 projekty i badania naukowe na łączną kwotę ok. 14 mln zł. Do dziś opatentowaliśmy 25 pomysłów i zgłosiliśmy kolejne 3. Zaś do dn. 1 września opublikowaliśmy 118 prac w czasopismach naukowych o wartości niemal 8 tys. punktów – mówiła prof. Więcek.

Na wydziale prowadzone są trzy kierunki studiów: Zootechnika, Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (od 2012 r.), Bioinżynieria Zwierząt (od 2013 r.). Jak podsumowała prof. Więcek, zootechnicy dbają o bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz o dobrostan zwierząt, Hodowlą i Ochronę wybierają zazwyczaj studenci zafascynowani konkretnym gatunkiem, najczęściej dziko żyjącym, zaś Bioinżynieria Zwierząt cieszy się zainteresowaniem wszystkich ze smykałką do pracy w laboratorium.  

– Jestem przekonana, że dobrze kształcimy studentów, ponieważ różnicowane przedmioty dają im holistyczne spojrzenie na zagadnienia związane bioróżnorodnością zwierząt i ochroną środowiska naturalnego – podkreśliła prof. Więcek.

Pomocne jest również szerokie zaplecze badawcze i dydaktyczne, które stanowią: RZD Obory, RZD Żelazna, pasieka, stajnia dydaktyczna, przepiórkarnia, myszarnia oraz zwierzęta Zakładu Zoologii.

Prof. Maria Joanna Radomska i prof. Henryk Jasiorowski

Po przybliżeniu przeszłości wydziału i jego obecnego kształtu naukowcy z uniwersytetów rolniczych, instytutów naukowych oraz związków branżowych złożyli gratulacje władzom wydziału.

Następnie przestawione zostały sylwetki dwójki wybitnych profesorów. Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW, przedstawiła sylwetkę prof. dr hab. Marii Joanny Radomskiej, która piastowała stanowisko rektora SGGW w latach 1981-1987. Z kolei dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW, przedstawił sylwetkę prof. dr hab. Henryka Jasiorowskiego który piastował stanowisko rektora w latach 1975-1981.

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Marii Joannie Radomskiej, fot. A.T.
Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Marii Joannie Radomskiej, fot. A.T.
Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Henrykowi Jasiorowskiemu, fot. A.T.
Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Henrykowi Jasiorowskiemu, fot. A.T.

Po zapoznaniu się z życiorysem dwójki naukowców wybitnie zasłużonych dla SGGW odsłonięte zostały poświęcone im tablice pamiątkowe oraz nastąpiło nadanie imion aulom I i II. Aula pierwsza została mianowana aulą imienia prof. dr hab. Marii Joanny Radomskiej, zaś aula II imienia prof. dr hab. Henryka Jasiorowskiego

Oficjalną część zakończyło posadzenie drzewa upamiętniającego jubileusz 70-lecia wydziału, tj. dębu Władysława, który nazwany tak został na cześć prof. Władysława Hermana.

Wkopanie dębu upamiętniającego jubileusz 70-lecia, fot. A. T.
Wkopanie dębu upamiętniającego jubileusz 70-lecia, fot. A. T.

Jaka przyszłość czeka kolejne pokolenia zootechników?

Podczas obchodów jubileuszu wiele można było usłyszeć o kształceniu studentów chcących związać się z szeroko pojętą hodowlą zwierząt, zapytaliśmy więc, dziekan wydziału, prof. Więcek, czy w obecnym kształcie jest ono przygotowane na współczesne podejście do hodowli zwierząt, czy też konieczne są jakieś zmiany.

– Już dużo zmieniliśmy w ostatnich latach. Bardzo duży nacisk kładziemy na kształcenie i uświadamianie studentów w zakresie dobrostanu zwierząt. Jest to naszym priorytetem, podobnie jak ochrona środowiska. Programy studiów są zostały przystosowane tak, żeby rzeczywiście przygotować naszych studentów do tej rzeczywistości z jaką będą musieli pracować. My nie uczymy teoretycznie, nasi studenci mają dużo praktyk, dzięki którym wiedzą co jest potrzebne w naszych programach i przy zmianach ściśle z nimi współpracujemy. Jednak dobrostan, nowe technologie i ochrona środowiska to nasze podstawy – mówiła dziekan Więcek.

Na pytanie o przyszłość zootechniki w Polsce dziekan również odpowiedziała bez wahania.

– Utrzymamy się, ale musimy wszyscy działać razem i przeciwstawić się obecnemu hejtowi. Jednak widzę po młodych osobach, które przychodzą do nas na studia, że chcą robić wszystko w tym kierunku, żeby obronić dobre imię hodowców zwierząt – stwierdziła nasza rozmówczyni.