PRZEGLĄD PRASY: Sejm zajął się ważnymi zamianami w ustawie o organizacji rynku mleka. […] Propozycja zniesienia tzw. regionalizacji kwot mlecznych znajduje się w rządowym projekcie zmiany ustawy o organizacji rynku mleka […] – pisze Magdalena Kozmana.

Uwolnienie rynku kwot mlecznych powinno być sporym udogodnieniem dla rolników przy sprzedaży i nabywaniu prawa do produkcji mleka. Od regionalizacji kwot mlecznych odchodzi także coraz więcej krajów UE. Hiszpania i Irlandia najbardziej liberalne kraje Unii w tej materii, stworzyły specjalne giełdy handlujące kwotami mlecznymi.

Źródło: Rzeczpospolita