Lactanet Canada w oparciu o oficjalną rejestrację zwierząt i informacje rodowodowe raz w roku oblicza i publikuje aktualne statystyki w zakresie poziomu inbredu w kanadyjskiej populacji krów ras mlecznych. Dzięki temu możliwy jest monitoring średniego poziomu inbredu w populacji zwierząt urodzonych w ostatnim pełnym roku kalendarzowym oraz obserwacja trendu w czasie. Opublikowane w tym roku dane bazują na informacjach dotyczących samic urodzonych w Kanadzie od 1970 r. do 2019 r. włącznie.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Lactanet Canada, spośród czterech najliczniej reprezentowanych ras mlecznych w Kanadzie (holsztyńska, jersey, brown swiss, ayrshire) najwyższy średni poziom chowu wsobnego jałówek urodzonych w 2019 r. obserwowano w przypadku holsztynów (8,13 proc.).  W pozostałych trzech rasach wynosi on 6,90 proc. dla rasy jersey, 6,85 proc. w przypadku brown swiss oraz 6,50 proc. u ayrshire.

Pod względem tempa wzrostu inbredu wśród samic urodzonych od 2010 r. najkorzystniej wypada rasa jersey (średnio +0,10 proc. rocznie), następnie ayrshire (średnio +0,11 proc. rocznie), brown swiss (średnio +0,15 proc. rocznie) i holsztyńska (średnio +0,25 proc. rocznie).

W przypadku ras o najmniejszych populacjach najwyższy średni poziom inbredu zaobserwowano w populacji canadienne (9,16 proc. dla samic urodzonych w 2019 r.), jednak jednocześnie średnie tempo wzrostu od 2010 r. jest w tej rasie najniższe (+0,03 proc. rocznie). Wśród jałówek guernsey urodzonych w zeszłym roku poziom chowu wsobnego oszacowano na średnio 7,24 proc., a średnią wzrost roczny od 2010 r. na 0,06 proc. rocznie). W przypadku milking shorthorn poziom inbredu wśród sztuk urodzonych w 2019 r. wynosił 2,94 proc, jednak tempo rocznego wzrostu od 2010 r. było większe (0,09 proc.).

Wzrost poziomu inbredu w kanadyjskiej populacji bydła mlecznego z podziałem na rasy, źródło: Lactanet Canada.
Wzrost poziomu inbredu w kanadyjskiej populacji bydła mlecznego z podziałem na rasy, źródło: Lactanet Canada.
Wzrost poziomu inbredu w populacji kanadyjskich holsztynów z podziałem na dekady, źródło: Lactanet Canada
Wzrost poziomu inbredu w populacji kanadyjskich holsztynów z podziałem na dekady, źródło: Lactanet Canada