Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka postanowiła rozszerzyć ocenę wartości użytkowej o kolejny punkt, jakim będzie od 1 kwietnia procentowa zawartość kazeiny w mleku. Jest to kolejny parametr poszerzający bazę informacji o zwierzętach i ułatwiający zarządzanie stadem oraz podejmowanie odpowiednich decyzji hodowlanych.

Od przyszłego miesiąca producenci będą otrzymywać informację o poziomie kazeiny w mleku poszczególnych krów, jak również średnią wartość dla całego stada. Średni poziom białek kazeinowych mieści się w granicach 2,2 – 2,8 proc.

W branży mleczarskiej rośnie zainteresowanie wzrostem technologicznej przydatności mleka do produkcji serów. Spółdzielnia mleczarska Spomlek z Radzynia Podlaskiego już od pewnego czasu nagradza producentów mleka, których surowiec wyróżnia się wyższą zawartością kazeiny. Inne mleczarnie obserwują rynek z zaciekawieniem.

Kolejną pozycją w raportach wynikowych, nad którą jeszcze trwają prace, będzie ocena występowania subklinicznej kwasicy.