Komisja Europejska zatwierdziła szwedzki program o wartości 154 milionów euro (1 635 milionów koron szwedzkich) na wsparcie sektora hodowlanego i produkcji szklarniowej w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa.

„Podwyżka cen energii elektrycznej, paszy i paliwa spowodowana inwazją Rosji na Ukrainę i związanymi z nią sankcjami szczególnie mocno uderzyły w sektor rolny. Ten program, o wartości 154 milionów euro, umożliwi Szwecji wspieranie producentów żywego inwentarza i producentów szklarniowych dotkniętych obecnym kryzysem geopolitycznym. Nadal jesteśmy po stronie Ukrainy i jej mieszkańców. Jednocześnie nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić terminowe, skoordynowane i skuteczne wprowadzenie krajowych środków wsparcia, przy jednoczesnej ochronie równych warunków działania na jednolitym rynku” – zaznaczyła wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Szwecja zgłosiła Komisji program w wysokości 154 mln euro na wsparcie sektora hodowlanego i produkcji szklarniowej w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. W ramach tego programu kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymywania ograniczonych kwot pomocy w formie dotacji bezpośrednich.

Producenci zwierząt gospodarskich będą uprawnieni do otrzymywania stałej kwoty pomocy na zwierzę. Z drugiej strony kwota pomocy indywidualnej dla producentów szklarniowych zostanie obliczona na podstawie liczby ogrzanych metrów kwadratowych powierzchni szklarni wykorzystywanych do produkcji owoców, jagód, warzyw, grzybów, kiełków, przypraw lub roślin ozdobnych w okresie od lutego do czerwca 2022 r.

Program ma być dostępny dla wszelkiej wielkości firm działających w sektorach hodowlanym i szklarniowym, na które wpływ ma wzrost cen energii elektrycznej, pasz i paliw spowodowany obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Komisja stwierdziła, że ​​szwedzki program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. Pomoc nie przekroczy 35 000 euro na beneficjenta oraz zostanie przyznana nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Zdaniem KE ​​szwedzki program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.