Komisja Europejska zauważa w prognozie długoterminowej "EU Agricultural Outlook 2017 - 2030" rosnące zapotrzebowanie na mleko w UE i na całym świecie. Nie wyklucza jednak krótkoterminowej nierównowagi rynku i niestabilnych cen.

Do 2030 r. oczekuje się, że światowa produkcja mleka wzrośnie do ponad 1 mld ton. Oczekuje się, że zgodnie z prognozą światowy handel mlekiem w proszku, serami i masłem wyniesie średnio 1 mln ton w ekwiwalencie mleka. Tak, więc tempo wzrostu byłoby znacznie niższe niż w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wyjątkiem jest masło wypadku, którego spodziewany jest również znaczny wzrost obrotów w przyszłości. Chiny pozostaną największym importerem produktów mleczarskich, chociaż jest mało prawdopodobne, że import bardzo wzrośnie.

Zgodnie z prognozą długoterminową UE mogłaby pokryć około 30 proc. światowego importu pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku, sera i masła w nadchodzących latach. Wraz z serwatką w proszku i świeżymi produktami mlecznymi wywóz z UE mógłby rosnąć średnio o 500 tys. ton w ekwiwalencie mleka rocznie.

Eksperci KE szacują, że w UE w nadchodzącym dziesięcioleciu potrzebne będzie około 900 tys. ton dodatkowego mleka rocznie, aby służyć rosnącej konsumpcji produktów mlecznych (zwłaszcza serów, deserów, żywności dla dzieci, koncentratu serwatki itp.). Mleko powinno również zyskać na znaczeniu, jako składnik innych produktów przetworzonych (gotowe posiłki, produkty piekarnicze itp.). Z drugiej strony, podkreśla się, że należy się liczyć z dalszym spadkiem konsumpcji mleka spożywczego.

Rosnący popyt na produkty mleczne w Europie i na całym świecie prawdopodobnie zwiększy produkcję mleka w UE o niecały 1 proc. lub 1,4 mln ton rocznie. Jest to umiarkowany wzrost, biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2016 dostawy mleka wzrosły o 10 mln ton. Jednocześnie eksperci podkreślają, że producenci unijni na rynku światowym znajdują się w ostrej konkurencji z Nową Zelandią i USA. Ta walka konkurencyjna w przyszłości spowoduje realne zwiększenie potencjału dostaw UE. Należy też zauważyć, że popyt na mleczne produkty ekologiczne powinien nadal zwiększać się w wymiarze międzynarodowym.