Od stycznia do marca 2019 r. eksport odtłuszczonego mleka w proszku z UE wzrósł o 35 proc. rok do roku do 261,9 tys. ton. Największym nabywcami były: Indonezja, która zwiększyła swoje zakupy o 170 proc. do ponad 30 tys. ton, Chiny - wzrost do 28, 4 tys. ton (+ 140 proc.) i Algieria spadek do 28 100 ton (-36 proc.). Znaczący wzrost odnotowano również w dostawach do Egiptu, Malezji, Arabii Saudyjskiej i Singapuru.

UE oferuje obecnie odtłuszczone mleko w proszku na rynku światowym po niższej cenie niż wielcy konkurenci. Według KE średnia notowań z 12 maja 2019 r. w UE wyniosła 2185 dolarów/ tonę, podczas gdy średnia cena z USA wyniosła 2346 dolarów / tonę, a z Oceanii 2563 dolarów / tonę.

W sektorze sera w pierwszym kwartale 2019 r. eksport UE wzrósł o 2 proc. do prawie 209 tys. ton. Najważniejszym odbiorcą były USA z ponad 30 tys. ton (+ 6 proc.). Eksport do Japonii wzrósł szczególnie gwałtownie o 27 proc. do 27,4 tys. ton. Trzecim największym odbiorcą była Szwajcaria z 15,1 tys. ton, co stanowi wzrost o 1 proc.

W przeciwieństwie do pozytywnej tendencji od stycznia do marca 2019 r w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku, eksport pełnego mleka w proszku gwałtownie spadł łącznie o 26 proc. do 70,2 tys. ton. Oman pozostał największym odbiorcą przy zakupach 11,9 tys. ton, ale spadły one o 31 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Natomiast eksport do Kuwejtu wzrósł o 21 proc. do prawie 5,2 tys. ton, podczas gdy dostawy do Chin spadły o 24 proc. do 4 tys. ton. Ważnymi rynkami docelowymi były także Liban i Angola.

Obecnie UE oferuje pełne mleko w proszku po 3 276 dolarów/ tonę, cenie nieco niższej cenie niż rynek światowy. Oceania oferuje je po cenie 3 288 dolarów / tonę, podczas gdy USA po 3616 dolarów / tonę.

Eksport masła z UE w okresie sprawozdawczym spadł o 15 proc. do 32,4 tys. ton. Najwięcej, bo 7,1 tys. ton (+21 proc.) trafiło go do USA. Eksport do Chin, mimo, że wzrósł o 14 proc. był stosunkowo niski, bo wyniósł 2,1 tys. ton. Eksport do Arabii Saudyjskiej skurczył się o 48 proc. do prawie 2 tys. ton, podczas gdy dostawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyniosły 1,4 tys. ton i były stabilne. Eksport do Libanu wzrósł o 16 proc. a do Singapuru spadł o 34 proc.

Również w przypadku masła dostawcy z UE są obecnie konkurencyjni na rynku światowym, a średnie ceny wynoszą 4664 dolarów / tonę wobec 5076 dolarów / tonę z USA i 5 750 dolarów / tonę z Oceanii.