Ilość mleka powinna pozostać na niezmienionym poziomie 153,9 mln ton.

O ile wielkość dostaw w pierwszej połowie roku prawdopodobnie utrzyma się poniżej poziomu z poprzedniego roku, to w drugiej połowie roku może być nieco wyższa. Według analityków z Brukseli wysokie koszty paszy ograniczą wzrost wydajności mleka od krowy do około 1 proc., co przełoży się na średnioroczną wydajność mleczną 7635 kg na zwierzę.

Mniejsze pogłowie, wyższe ceny mleka

Jednocześnie jednak oczekuje się dalszego zmniejszenia pogłowia krów w państwach członkowskich o 1 proc. do 19,8 mln sztuk. Ponieważ produkcja mleka w innych krajach eksportowych, takich jak USA i Nowa Zelandia, w 2022 r. raczej spadnie niż wzrośnie, można spodziewać się wysokich i znacznie ponadprzeciętnych cen na rynku mleka, co dotyczy również kosztów produkcji.

Nie będzie znaczącego wzrostu produkcji przetworów mlecznych

Według prognozy KE ograniczona ilość surowców nie pozwala na znaczący wzrost produkcji przetworów mlecznych w UE. Oczekuje się wyraźnego osłabienia wzrostu produkcji sera. Na 2022 r. prognozowany jest wzrost o zaledwie 0,5 proc. do 10,46 mln ton.

Oczekuje się, że eksport sera z UE, który był nieco słabszy w zeszłym roku ze względu na spadającą sprzedaż do Wielkiej Brytanii, wzrośnie o około 2 proc. do 1,41 mln ton w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Prognoza zakłada, że ​​dostawcy z UE mogą zrekompensować straty w Wielkiej Brytanii poprzez intensywniejsze zaopatrywanie innych odbiorców.

Mniej pełnego mleka w proszku

W przypadku serwatki, jako produktu ubocznego produkcji sera przewiduje się wzrost produkcji o 2,0 proc. do 2,22 mln ton w 2022 r., a eksportu o 1,5 proc. do 725 tys. ton.

Ponadto po gwałtownym spadku w 2021 r. oczekuje się, że produkcja odtłuszczonego mleka w proszku w UE ponownie wzrośnie o 1,5 proc. do prawie 1,44 mln ton w 2022 roku, co przy spadku spożycia własnego o ok. 3 proc., co powinno przełożyć się na wzrost eksportu o 3 proc. do 812 tys. ton.

Z drugiej strony mleczarnie w państwach członkowskich prawdopodobnie zmniejszą produkcję pełnego mleka w proszku o 3,5 proc. do 660 tys. ton. W przypadku masła i świeżych przetworów mlecznych oczekuje się zasadniczo niezmienionej ilości w porównaniu z 2021 r.