Wynika to z najnowszych danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej.

Według KE cena masła w UE w dniu 3 stycznia 2021 r. wynosiła średnio 335 euro/ 100 kg i stale rosła do 354 euro do 7 lutego. Jednak była o 2 proc. poniżej poziomu z poprzedniego roku. Ceny masła znacznie spadły wiosną 2020 r. w następstwie kryzysu koronawirusa i w połowie maja odnotowały najniższą wartość w roku - 281 euro.

Odtłuszczone mleko w proszku było notowane na początku 2021 roku w UE na poziomie 219 euro / 100 kg i odnotowywało stały wzrost w kolejnych tygodniach. 7 lutego odnotowano średnią cenę 234 euro / 100 kg, przy jednoczesnym spadku o 10 proc. wobec poziomu z poprzedniego roku. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku w 2020 r. uległy największemu spadkowi w następstwie pandemii. W połowie kwietnia najniższą wartość roku osiągnięto na poziomie 191 euro. Po tym czasie ceny nieco się odreagowały i w drugiej połowie roku utrzymywały się na stosunkowo stabilnym poziomie pomiędzy 210 a 220 euro.

W UE notowania pełnego mleka w proszku rozpoczęły się w 2021 r. od średniej wartości 271 euro / 100 kg. Następnie, z krótką przerwą, nastąpił trend wzrostowy i 7 lutego osiągnęły wartość 286 euro/100 kg osiągnięty. Cena z poprzedniego roku była, więc o 7 proc. niższa. Pełne mleko w proszku również odnotowało znaczny spadek cen na początku pandemii, przy czym negatywny trend cenowy utrzymywał się do końca kwietnia. Następnie do końca roku ceny ustabilizowały się na poziomie około 270 euro.

Cena sera Cheddar na początku roku wynosiła 309 euro / 100 kg, nieznacznie spadła w połowie stycznia do 308 euro i od tego czasu utrzymuje się na tym poziomie. Wartość z poprzedniego roku została przekroczona o 1 proc. Ceny sera cheddar w UE pozostawały wyjątkowo stabilne w ciągu ostatniego roku i wynosiły na ogół około 300 euro/ 100 kg.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!