Chociaż liczba krów mlecznych w Unii Europejskiej w grudniu 2018 r. była o 1,6 proc. niższa niż przed rokiem, ekstremalna ubiegłoroczna susza miała negatywny wpływ na podaż pasz. Zwiększony udział koncentratów w mieszankach paszowych w wielu krajach powoduje jednak wzrost wydajności mlecznej, tak więc dostawy mleka surowego w pierwszym kwartale 2019 r. powinny być o 1 proc. niższe od rekordowego poziomu z poprzedniego roku.

Zakładając normalne warunki pogodowe wiosną i w drugiej połowie roku, produkcja w ciągu roku może wrosnąć o 0,7 proc. do 167,3 mln ton. Wynika to z najnowszej krótkoterminowej perspektywy Komisji Europejskiej.

Według KE na zmiany cen mleka dla producentów w UE w nadchodzących miesiącach prawdopodobnie pozytywnie wpłynie utrzymujący się duży światowy popyt na przetwory mleczne i magazyny wyczyszczone z interwencyjnego mleka odtłuszczonego w proszku. Jednocześnie znaczny sezonowy wzrost dostaw do maja i wyższa zawartość tłuszczu w surowym mleku działają przeciw poprawie cen producentów.

Światowy handel produktami mlecznymi w 2018 r. wzrósł o 3 proc. UE broniła swojej pozycji największego eksportera na świecie z 32 proc. udziałem w rynku produktów mlecznych (z wyłączeniem żywności dla niemowląt). Spadek eksportu USA do Chin w wyniku sporu handlowego pozwolił europejskim producentom zwiększyć dostawy do Państwa Środka o 11 proc. Komisja Europejska uważa, że w 2019 r. dalszy wzrost dostaw do Chin jest prawdopodobny.

Z udziałem wynoszącym prawie 40 proc. ser jest najważniejszym produktem eksportowym europejskiego przemysłu mleczarskiego. W 2018 r. wywóz z UE ustabilizował się na wysokim poziomie 833 tys. ton. Niższe dostawy do USA (- 5 proc.) zostały skompensowane zwiększonym eksportem do Japonii (+ 12 proc.) i Szwajcarii (+ 2 proc.). Według ekspertów UE w 2019 r. umowa o wolnym handlu z Japonią i duży popyt na rynku światowym doprowadzą do wzrostu eksportu sera w UE o około 1 proc. Konsumpcja tego produktu mlecznego na rynku unijnym powinna również w tym roku nieznacznie wzrosnąć.

W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku UE w 2018 r. zwiększyła swój eksport o ponad 5 proc. Pomimo wyższych cen w UE, producenci europejscy prawdopodobnie pozostaną konkurencyjni na rynku światowym i zgodnie z prognozą KE mogliby w tym roku zwiększyć eksport krajów trzecich o kolejne 3 proc. Natomiast unijny wywóz pełnego mleka w proszku spadł w ubiegłym roku o 15 proc. Oczekuje się, że ta tendencja utrzyma się w 2019 roku. Producenci unijni prawdopodobnie stracą udział w rynku na rzecz Nowej Zelandii - zdecydowanie największego producenta pełnego mleka w proszku na świecie.