Zgodnie z prognozą, dla wielu sektorów rolnictwa oczekiwane są dobre perspektywy, wynikające  w dużej mierze z ponownego otwarcia sektora HoReCa. Łagodzeniu obostrzeń powinien towarzyszyć wzrost popytu na towary oferowane w tym sektorze, szczególnie w okresie wakacyjnym, jednak zmniejszona siła nabywcza konsumentów oraz wzrost cen mogą utrudnić szybki powrót do poziomu z zeszłego roku.

Wokół skali wpływu kryzysu związanego z wybuchem pandemii pozostaje jeszcze wiele niepewności, jednak łańcuch dostaw żywności w UE okazał się szczególnie odporny, jak zaznaczają analitycy. Producenci i przetwórcy nadal dostarczali żywność w tych trudnych czasach, a supermarkety i sklepy spożywcze pozostawały otwarte przez cały okres izolacji.

Przyjęcie wybuchu pandemii i związanych z tym konsekwencji dla gospodarski jako nadrzędnego czynnika w czasie przygotowywania letniej prognozy krótkoterminowej nie dziwi. Jednocześnie należy zaznaczyć, że  prognoza zakłada bezproblemowy handel między UE a Wielką Brytanią w tym i w przyszłym roku.

Eksperci podkreślają naturę wspomnianego kryzysu leżącą głównie po stronie popytowej, co znajduje odzwierciedlenie w dobrych perspektywach m.in. dla sektora mleczarskiego. Perspektywy eksportu również określono jako dobre.

Mleko i nabiał

Z letniej prognozy wynika, że wielkość skupu mleka w UE może osiągnąć blisko 144 mln ton. Jest to poziom o 0,7 proc. wyższy wobec 2019 r. Przekracza również ilość przedstawioną w prognozie wiosennej. Zdaniem analityków przyczyną mogą być dobre perspektywy pod względem stanu użytków zielonych w okresie wiosny i lata, oraz duża dostępność przystępnych cenowo pasz. Jednak najlepsze warunki prognozowane są dla południowej i zachodniej Europy, ale pozostałych podkreślono ryzyko znacznego ograniczenia wydajności użytków zielonych związane z niedoborami wody oraz wysokimi temperaturami.

Do wspomnianego wzrostu w największej mierze przyczynią się Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy. Jednak zgodnie z prognozą wielkość skupu mleka w UE spadnie w trzecim i czwartym kwartale (w obydwu przypadkach o 0,2 proc.).

Ceny masła i OMP w UE charakteryzował trend spadkowy podczas wybuchu Covid-19, ale tendencja ta ostatnio się odwróciła, a ceny pozostają znacznie powyżej poziomów interwencji, jak zaznaczają autorzy prognozy.

Zgodnie z prognozą rosnący popyt detaliczny na ser i świeże produkty mleczne w UE nie zrekompensuje strat poniesionych w skutek zawieszenia usług gastronomicznych. Dzięki zwiększeniu dostaw do Japonii i Wielkiej Brytanii eksport sera może wzrosnąć o ok. 2 proc., jednak w konsekwencji spadku konsumpcji krajowej obecnie szacowany jest niższy wzrostu produkcji niż wcześniej oczekiwano. W przypadku poziomu produkcji świeżych produktów mlecznych szacowany jest spadek o 4 proc., mimo ożywienia rynku w Chinach i pozytywnego wizerunku unijnych produktów mleczarskich śród tamtejszych konsumentów, które mogą spowodować wzrost eksportu świeżych produktów mlecznych o 5 proc.

– UE jest konkurencyjna na światowych rynkach PMP, OMP i masła. Oczekuje się, że pozwoli to na znaczny wzrost eksportu masła, trwałych przepływów WMP i eksportu SMP na poziomach podobnych do 2018 r., Pomimo niższej początkowej dostępności w porównaniu z poprzednimi latami – zaznaczają analitycy.