Przyspieszony termin interwencji ma zahamować obniżki na rynku mleka. Wspomoże to dopłaty do prywatnego przechowalnictwa. Jak czytamy w uzasadnieniu dołączonym do rozporządzenia Komisji:

- Ilości przechowywane w ramach systemu dopłat do prywatnego przechowywania są na razie raczej niewielkie, natomiast ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku dalej spadają i jest prawdopodobne, że w przyszłości nadal wywierana będzie presja na ich obniżenie. Ponieważ środki dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wydają się niewystarczające i aby przygotować się do ewentualnego dalszego obniżenia cen i pogłębienia zakłóceń na rynku, niezbędne jest, aby interwencja publiczna w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku była również dostępna w styczniu i w lutym 2015 r., tzn. do „normalnego” terminu rozpoczęcia okresu interwencji w dniu 1 marca, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013.

W odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku, interwencja publiczna w roku 2015 roku będzie dostępna w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września. W praktyce oznacza rozpoczęcie skupu interwencyjnego o dwa miesiące wcześniej, niż zakłada standardowa procedura.

Jak czytamy w dokumencie, niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.