Od maja można zauważyć stały trend wzrostowy w cenach masła. Ceny mleka w proszku nieznacznie wahają się od tygodni, podczas gdy ser cheddar po długiej stabilnej fazie po raz pierwszy od początku sierpnia notuje słabsze trendy. W niektórych kategoriach produktów nadal ceny są poniżej poziomu z poprzedniego roku. Wynika to z najnowszych danych z obserwatorium rynku mleka Komisji Europejskiej.

Według KE, cena masła z 2 sierpnia 2020 r. wynosiła średnio w UE 342 euro / 100 kg. W porównaniu do średniej z ostatnich czterech tygodni jest to wzrost o 2,5 proc. W połowie maja ceny masła zanotowały najniższą roczną wartość 281 euro i od tego czasu ponownie rosną.

Odtłuszczone mleko w proszku było wycenione 2 sierpnia 2020 r. na poziomie 213 euro / 100 kg. W porównaniu do średniej z ostatnich czterech tygodni nastąpił wzrost o 0,6 proc., obecnie poziom z poprzedniego roku został przekroczony o 2 proc. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku wręcz załamały się w wyniku kryzysu koronawirusa. Na początku marca 2020 roku cena wynosiła 254 euro / 100 kg, następnie do połowy kwietnia spadła do 191 euro/100 kg, osiągając najniższą wartość w tym roku. Od początku czerwca ceny wahają się od 209 do 217 euro/100 kg.

W UE cena pełnego mleka w proszku wynosiła średnio 277 euro / 100 kg na początku sierpnia, to o 0,8 proc. powyżej średniej z czterech tygodni. Ujemny trend cenowy na mleko pełne w proszku rozpoczął się już na początku lutego i trwał do końca kwietnia, ale spadek nie był tak ostry, jak przy mleku odtłuszczonym w proszku. Od początku maja ceny ponownie lekko rosną z przerwami.

Ceny sera cheddar w UE były wyjątkowo stabilne od początku roku i wynosiły przeważnie powyżej 300 euro / 100 kg. Na początku sierpnia cena spadła do 294 euro / 100 kg i była o 2 proc. niższa od ceny z poprzedniego roku. Średnia z ostatnich czterech tygodni była niższa o 3,7 proc.

Producenci unijni są obecnie w stanie oferować na rynku światowym pełne mleko w proszku i ser cheddar tańsze niż ich konkurenci z USA i Oceanii. Sytuacja jest odwrotna w przypadku masła, gdzie Europejczycy są obecnie wyraźnie przebijani cenami z Oceanii i USA.