O jakości kiszonki z kukurydzy decydują takie czynniki jak m.in. zawartość suchej masy, poziom włókna czy udział skrobi. Ostatni parametr w głównym stopniu decyduje o energetyczności uzyskanej kiszonki z kukurydzy.

Jednak w tym roku energii w kukurydzy może brakować. W wielu przypadkach rośliny osiągnęły już wysokość powyżej 3,5 metra. Ze względu na wybitnie wyrośnięte rośliny, udział kolb, a co za tym idzie zawartość skrobi w ogólnej masie zakiszanego materiału będzie znacznie niższa.

Sposobem pozwalającym na podniesienie energetyczności sporządzonej kiszonki z kukurydzy jest zwiększenie wysokości cięcia roślin. Wyższe cięcie wpłynie na podwyższenie wartości energetycznej kiszonki oraz obniżenie zawartości włókna znajdującego się w dolnej części łodygi, czego efektem z kolei będzie wyższa strawność paszy.

Odbędzie się to jednak kosztem redukcji plonu zielonki, której część w postaci łodyg pozostanie na polu. Jednak zalet takiego działania jest więcej niż wad. Wyższe cięcie spowoduje również wzrost jakości kiszonki ze względu na mniejszy udział grzybów, których najwięcej jest właśnie na łodygach w okolicach podłoża.

O efektywnym żywieniu krów będzie można usłyszeć na II edycji Konferencji "Nowoczesna produkcja mleka". Zarejestruj się już dziś tutaj.