Podczas XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych samice z Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego Gałopol zdobyły aż cztery tytuły (dwa czempionaty i dwa wiceczempionaty). W kategorii krowy w III laktacji i dalszej przypadły im wszystkie wyróżnienia.

Współpraca popłaca

Jak podkreślił Andrzej Kojro, p.o. prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego Gałopol, jest to efekt współpracy całego zespołu.

– Wiele jest fundamentów sukcesu. Na pewno należy pamiętać, że współpraca popłaca. To bardzo ważny element w działalności rolniczej - zaufanie, dawanie sobie szansy, żeby wykorzystać potencjał wszystkich pracowników. W naszej spółce cała załoga, do upraw, przez hodowlę i zootechników, po specjalistę z Irlandii wspólnie przykłada się do osiąganych efektów. W pojedynkę trudno o takie sukcesy – zaznaczył nasz rozmówca.  

Nie można zapominać o warunkach pracy

Kojro podkreślił, że w Gołopolu nacisk kładziony jest na genetykę, żywienie, dobrostan i warunki techniczne, ale również warunki pracy.

– Często się o nich zapomina, ale warunki pracy są bardzo istotne i chcielibyśmy, jako jedna z wiodących spółek Skarbu Państwa w rolnictwie polskim, dalszej rozbudowy i pozyskania środków finansowych, żeby zwierzętom i pracownikom było u nas jak najlepiej – stwierdził Kojro.

Na rynek należy patrzeć w dłuższej perspektywie

Nasz rozmówca zaznaczył, że podniesienie poziomu dobrostanu wiąże się ze wzrostem produkcji, o czym należy pamiętać rozważając modernizację starych budynków gospodarskich. Podkreślił także, że cykle występują w całej gospodarce i na rynek trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie.

– Podniesienie dobrostanu zwierząt powoduje wzrost produkcji mleka, czyli zwiększenie przychodów i, pomimo kosztów, generuje zyski – podkreślił Kojro. – Myślę też, że bardzo istotne jest monitorowanie sytuacji w rolnictwie [w dłuższej perspektywie – przyp. red.]. Nie należy się też przejmować, ponieważ cykle występują w całej gospodarce, polskiej, europejskiej i światowej. Polskie rolnictwo wyjdzie na prostą, będzie osiągać bardzo dobre wyniki, tylko należy pamiętać, że współpraca popłaca – wskazał.