6 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek podczas którego podpisano Kartę współpracy. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Prezydent PFHBiPM – Leszek Hądzlik, natomiast Spółdzielczą Mleczarnię Spomlek reprezentował Prezes Edward Bajko.

- W sektorze produkcji mlecznej następują obecnie istotne przemiany technologiczne, gospodarcze, społeczne jak i ekologiczne. Skłaniają one obie firmy do ściślejszej współpracy i poszukiwania nowych rozwiązań, produktów czy usług, jakie można zaoferować hodowcom bydła czy producentom mleka. SPOMLEK jest pierwszą mleczarnią, która czynnie włączyła się w projekt mający na celu wsparcie oraz edukację hodowców bydła mlecznego i dostawców surowca oraz praktycznego wykorzystania nowych technologii – selekcji genomowej w zarządzaniu stadem bydła mlecznego oraz w przemyśle przetwórstwa mleka. Możliwość badania genomu samic, pozwala dokładnie określić, czy krowa posiada pożądany genotyp, który wpłynie na surowiec i jego lepsze wykorzystanie przy produkcji sera – informuje PFHBiPM.

SM Spomlek również jako pierwsza mleczarnia w Polsce rozpoczęła analizę zawartości kazeiny w mleku. Uruchomiony przed 5 laty program kazeinowy objął swoim działaniem wszystkich dostawców mleczarni. Widząc korzyści wynikające z pracy prowadzonej w tym kierunku, Spomlek chce kontynuować to przedsięwzięcie.

Jakie korzyści ze współpracy PFHBiPM z SM Spomlek?

Współpraca pomiędzy podmiotami, które zawarły porozumienie dotyczyć będzie m.in. wsparcia w zakresie genotypowania samic i wykorzystania informacji genomowej w pracy hodowlanej w stadzie bydła mlecznego.

- PFHBiPM dla hodowców znajdujących się pod oceną wartości użytkowej wykona usługę genotypowania zwierząt w promocyjnej cenie 80zł netto za sztukę, co stanowi rabat w wysokości 20 zł netto za sztukę. Dla pozostałych producentów mleka będących członkami Spółdzielni usługa ta będzie wykonana w kwocie 100 zł netto za sztukę. Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK dla swoich dostawców dopłaci 20 zł netto do genotypowanej sztuki zwierząt na podstawie wystawionej przez PFHBiPM faktury na wykonaną usługę – czytamy w komunikacie PFHBiPM.

Kooperacja obejmować będzie również działania doradcze i edukacyjne hodowców. Producenci będą mieli dostęp do usług doradztwa hodowlanego wraz z komputerowym doborem buhajów. Współpraca między podmiotami została zawarta na czas nieokreślony.