W ciągu ostatniego miesiąca zgłoszono jeszcze kilka ognisk choroby niebieskiego języka we francuskich gospodarstwach, co wskazuje, że wirus nadal przemieszcza się po kraju. Zidentyfikowane ogniska we Francji zostały określone jako serotyp 8.

W czerwcu odnotowano sześć nowych ognisk w wielu różnych regionach środkowej i wschodniej Francji. Sześć sztuk zakażonego bydła zostało zidentyfikowanych poprzez nadzór analityczny spośród podatnych stad w łącznej liczbie 543 sztuk.

W dniu 1 lipca, kolejny wybuch odnotowano w Haute-Garonne, w pobliżu Hiszpanii. Przypadek został zidentyfikowany po zgłoszeniu podejrzenia od weterynarza po klinicznym badaniu, gdy cielę urodziło się sparaliżowane. Matka nie wykazała żadnych oznak choroby. Przypadek ten wystąpił w stadzie 89 krów.