Wczoraj w Żebrach Włostach k. Pułtuska odbyło się spotkanie z producentami bydła mięsnego, zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z firmą Polski Farmer, administratorem programu „Polska Wołowina”.

Na wstępie spotkania gości przywitał prezes PZPBM, Jerzy Wierzbicki, wyjaśniając m.in. genezę powstania Zrzeszenia.

- Powodem dla którego założyliśmy tą organizację było to, że widzieliśmy, że ceny jakie wypłacane są w Polsce rolnikom, producentom żywca były niższe o 40 proc. od tych płaconych w Europie – wyjaśniał Jerzy Wierzbicki.

Następnie głos zabrał Mariusz Kopeć z firmy Polski Farmer, administratora programu „Polska wołowina”, przedstawiając możliwości udziału w kompleksowym programie opasu bydła czystorasowego i krzyżówkowego. Zaletą udziału w programie jest szybka możliwość zorganizowania cieląt do dalszego opasu. W planach firmy jest utworzenie trzech centrów logistycznych i wprowadzenie do opasu ok. 9000 sztuk w sezonie 2017/18.

Z kolei Maciej Ciszewski z firmy Cargill nakreślił podstawy żywienia bydła opasowego, pozwalające uzyskać wysokie wyniki w opasie bydła. Specjalista wskazywał m.in. na konieczność podzielenia opasu na kilka faz, w zależności od zapotrzebowania na składniki pokarmowe w kolejnych etapach wzrostu.

W dalszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością PZPBM i zaletami systemu QMP (Quality Meat Program). Piotr Michalski przestawił podstawy programu poprawy genetyki bydła mięsnego w Polsce. Specjalista wskazywał m.in., że ze względu na duży udział bydła mlecznego w Polsce, główną bazę materiału do opasu stanowi bydło pochodzące z krzyżowania towarowego. Stąd też niezwykle ważny jest dobór odpowiedniego buhaja zapewniającego dobre cechy opasowe.

Następnie Monika Przeworska z PZPBM przedstawiła zalety certyfikacji gospodarstwa w systemie QMP. Główną, wymierną korzyść stanowi możliwość uzyskania wyższej ceny za wyprodukowaną wołowinę o 1 – 2 zł za kilogram WBC.

Na zakończenie części teoretycznej spotkania wywiązała się dyskusja, w której po stronie specjalistów zasiedli Wojciech Styburski przedstawiciel firmy doradczej i jednocześnie producent bydła w systemie QMP oraz Józef Wojewódzki, członek zarządu PZPBM oraz również producent bydła mięsnego. Wojciech Styburski przedstawiał m.in. zalety współpracy i przewagę rolników działających w obrębie grup producentów. O konieczności współpracy mówił również Jozef Wojewódzki, wskazujący na konieczność skracania łańcucha dostaw, co pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwych pośredników i zwiększenie rentowności.

Na koniec spotkania dla zainteresowanych opasem bydła w programie „Polska Wołowina”, była możliwość zwiedzenia centrum logistycznego, do którego trafiają cielęta z importu, a następnie kierowane są do gospodarstw docelowych.