W poprzednim tygodniu nastąpiły spore obniżki stawek oferowanych za bydło. Obecny tydzień przynosi kolejne zmiany, których kierunek jest niejednoznaczny.

Część zakładów, która próbowała dotąd utrzymać cenę, uległa presji pozostałych firm i również obniżyła stawki. Z kolei podmioty, które poczyniły duże cięcia w cennikach w ubiegłym tygodniu, teraz nieco podniosły stawki. W efekcie nastąpiło większe wyrównanie oferowanych cen.

Na chwilę obecną za buhaje w klasie R zakłady oferują średnio 12,5 zł/kg, a za klasę O 12 zł/kg. Maksymalne stawki oferowane za buhaje mięsne w wadze żywej, dochodzą do 7,3 zł/kg, a za buhaje czarno-białe zakłady płacą do 6,5 zł/kg.

Jałówki mięsne kosztują średnio 11,9 zł/kg w klasie R oraz 11,4 zł/kg w klasie O. Zwierzęta w wadze żywej wyceniane są maksymalne na 6,4 zł/kg.

Najwytrwalej bronią się stawki płacone za krowy, które w wadze poubojowej wynoszą średnio 10,3 zł/kg. Natomiast ceny krów w wadze żywej dochodzą do 5,1 zł/kg (ceny netto).

Zmiany w cennikach zakłady tłumaczą przede wszystkim ograniczonym zainteresowaniem ze strony kupujących, przede wszystkim zachodnich odbiorców, wśród których najczęściej wymieniane są Włochy.