Najlepszym ułatwieniem jest fakt, że podłoże nie musi być wcześniej wyrównywane, ponieważ posiadają wytrzymałe zatrzaski. To zapewnia, że po ułożeniu taka podłoga nie będzie się rozdzielać ani pod ciężarem zwierząt, ani ze względu na  nierówności podłoża.

Ułożenie takiego chodnika dla krów na pastwisko staje się bardzo wygodne, gdy ten odcinek drogi w naszym przypadku jest nierówny lub często podmokły. Wtedy taka droga zmniejsza ryzyko urazów kończyn.

Cena prezentowanego produktu firmy TTE System, na targach Agromek 2012 kształtowała się na poziomie 20 euro/m2 brutto.

Poniżej przedstawiamy ruszta na zbliżeniu.