Autor: ke

Opis: Ceny mleka na wyjściu z gospodarstwa

Pod koniec okresu zarządzania kryzysem na rynku mleczarskim w 2009 r. Komisja Europejska powołała grupę wysokiego szczebla do zbadania średnio- i długoterminowych rozwiązań, których celem jest stabilizacja rynku i dochodów producentów przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości na rynku.

Grupa ta wyrazi swoje zdanie m.in. w sprawie wstrzymania kwot mlecznych w 2015 r. Oceni funkcjonowanie reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Wysokie ceny mleka na wyjściu z gospodarstwa w państwach członkowskich będących głównymi producentami mleka były zanotowane w 2007/08 roku. Wyjątkowo niskie ceny były wiosną ubiegłego roku.

Najnowsze dane wskazują – informuje Komisja Europejska - że średnie ceny producentów w głównych krajach produkujących mleko powróciły do wcześniejszego poziomu około 28 centów za litr (przeliczając euro na złotówki po kursie z wczoraj, czyli po 3,88 jest to 1,08 zł). Ten poziom zdaniem Komisji Europejskiej jest zbliżony do średniej sezonowej z ostatnich normalnych lat.

Zdaniem Komisji Europejskiej istnieje wyraźna tendencja spadkowa cen, którą należy również rozpatrywać w powiązaniu z (obecnie oddzieloną od produkcji) premią mleczną w wysokości 3,5 centa za litr, wypłacaną producentom mleka w ramach reformy wprowadzonej w 2003 r. i stopniowo wdrażanej od 2004 r., jako rekompensata za niższe ceny instytucjonalne. Premia mleczna nie jest wypłacana w Polsce.  

Wykres pokazuje kształtowanie się cen mleka na wyjściu z gospodarstwa od stycznia 2000 r. do stycznia 2010 r. (źródło: KE).

źródło: farmer.pl