Zmiany we wzorcach pobrania pokarmu i odwodnienie są zwykle pierwszymi oznakami choroby u cieląt i często występują zanim pojawią się jakiekolwiek inne wizualnie rozpoznawalne objawy.

Opracowany przez firmę Förster-Technik Smart Calf System zapewnia kompleksowy wybór modułów do monitorowania cieląt – zarówno ciągłego, jak i skupionego na konkretnych czynnościach, takich jak pobieranie mleka lub wody.

System gromadzi dane istotne dla kontroli stanu zdrowia cieląt, takie jak informacje na temat aktywności oraz zachowania podczas karmienia. System ten jako pierwszy obejmuje moduł roboczy z wyświetlaczem LED na inteligentnych obrożach (Smart Neckband), który ułatwia szybką lokalizację i monitorowanie zwierząt.

Czynności wykonywane przy cielętach można zatwierdzać specjalnym, wytrzymałym przełącznikiem bezpośrednio z poziomu obroży. Wówczas przesyłane są one do nadrzędnego systemu zarządzania.

Smart Calf System został podczas tegorocznych Targów EuroTier nagrodzony złotym medalem za innowacyjność.