Za nami już II edycja konferencji „Nowoczesna produkcja mleka” zorganizowana w Podborzu k. Ostrowi Mazowieckiej. Na konferencję przybyli licznie rolnicy, głównie z województw mazowieckiego oraz podlaskiego.

Konferencja rozpoczęła się debatą, w której uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, spółki Sokołów S. A. oraz hodowców bydła mlecznego. Głównymi tematami rozmów był „pakiet lipcowy” oraz kryzys w sektorze mlecznym spowodowany dekoniunkturą.

Po debacie nastąpiła sesja wykładowa. Pierwszym z prelegentów był Paweł Wyrzykowski, specjalista ds. analiz z Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych, BGŻ BNP Paribas. Ekspert wygłosił wykład dotyczący m.in. sytuacji na światowych rynkach mleka oraz jej wpływu na ceny w Polsce.  Następnie słuchacze mieli okazję zapoznać się ze sposobami uzyskiwania środków finansowych na inwestycje.

Po sesji dotyczącej ekonomii i inwestycji w rolnictwie nastąpiły wykłady ekspertów zajmujących się żywieniem bydła. Jako pierwszy w tej części wystąpił prof. Zygmunt M. Kowalski z Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Wydział Hodowli Bydła i Biologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który w skupił się głównie na sposobach ograniczania kosztów produkcji mleka za pomocą dokładnej analizy i kontroli żywienia bydła. Następnie wykład wygłosił Jakub Kapuściński, specjalista ds. żywienia bydła z firmy Alltech, który podzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi reformulacji dawki pokarmowej w celu optymalizacji kosztów żywienia.

Kolejnym ekspertem wygłaszającym prelekcję był prof. Jan Twardoń z Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Prelegent przekonywał m.in. o potrzebie korzystania z wskaźników rozrodu, przy hodowli bydła mlecznego. Kolejnym wystąpieniem była prelekcja przedstawiciela spółki Sokołów S. A., który zaprezentował program „Razem w przyszłość” dedykowany producentom żywca. Na zakończenie tej sesji konferencji głos zabrał Andrzej Remisiewicz właściciel firmy Trans-Rol, który przestrzegał rolników przed nieuczciwymi sprzedawcami środków produkcji oraz paszy.

Podczas ostatniej części konferencji prelekcję wygłosili: Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz dr Marcin Gołębiewski z Katedry Szczegółowej Hodowli Bydła, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW. Prezes Wierzbicki przybliżył słuchaczom m.in. sposoby zwiększania dochodu ze sprzedaży żywca wołowego za pomocą udziału w systemie jakości QMP. Z kolei dr Gołębiewski mówił o najczęstszych błędach podczas planowania i budowy strefy legowiskowej w oborach dla bydła mlecznego.

Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne pytania z sali oraz indywidualne rozmowy hodowców z prelegentami podczas przerw.

Na konferencji obecni byli również przedstawiciele marki New Holland, którzy oprócz wygłoszenia prelekcji dotyczącej najnowszych propozycji marki, zaprezentowali na żywo sieczkarnię samojezdną FR Forage Cruiser, która wzbudziła duże zainteresowanie ze strony rolników. Konferencja była również okazją do spróbowania wysokojakościowej wołowiny przygotowanej przez kucharza z firmy Sokołów.