Zeszłoroczna susza w Polsce spowodowała wiele szkód silnie odczuwalnych m.in. przez hodowców bydła mlecznego. W obszarach silniej dotkniętych deficytami wody pojawiło się zagrożenie brakami pasz objętościowych, zarówno ilościowymi i jakościowymi. W rozmowie z redakcją farmer.pl prof. Kowalski wylicza rozwiązania minimalizujące ryzyko wystąpienia niedoborów pasz:

1. Unikanie marnotrawstwa pasz objętościowych; częstym zjawiskiem jest niedbałość w ich przechowywaniu i zadawaniu, czego konsekwencją jest pleśnienie. Są to duże straty, sięgające  nawet do 10% masy pasz.

2. Właściwe bilansowanie dawek pokarmowych; złe bilansowanie jest przykładem marnotrawstwa; niedostateczna dokładność przy bilansowaniu dawek pokarmowych powoduje często nadmierne pobieranie składników pokarmowych, które nie mogą zostać wykorzystane przez zwierzę.

3. Zwiększenie w dawce pokarmowej udziału kukurydzy, o większej masie plonu, kosztem traw; w takiej sytuacji kiszonka z kukurydzy musi zostać odpowiednio przygotowana, np. kondycjonowana za pomocą nowej technologii Shredlage Corncracker.

4. Grupowanie krów, które pozwala na zróżnicowanie żywienia oraz dostosowanie do potrzeb wynikających z fazy laktacji i wydajności poszczególnych grup; grupy o niższych wymaganiach mogą otrzymywać pasze objętościowe niższej jakości, dzięki czemu sztukom o wysokiej wydajności zapewnimy dłuższe okresy żywienia paszą o bardzo dobrej jakości; w ten sposób można zmniejszyć ryzyko zmniejszenia wydajności oraz długotrwałego w skutkach pogorszenia wskaźników rozrodu.

5. Precyzyjne dobieranie odpowiednich gatunków i odmian roślin, które efektywniej niż inne wykorzystują wodę; na rynku dostępne są odmiany traw stosunkowo odpornych na suszę; warto rozważyć uprawę sorgo.

6. Nawodnienia oraz deszczowania; wiąże się to z wyższymi kosztami, które jednak mogą się okazać uzasadnione ekonomicznie.

Więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się w czasie VI edycji konferencji Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – Mleko, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. w Księżynie (woj. podlaskie), gdzie prof. Kowalski poprowadzi wykład „Organizacja bazy paszowej w warunkach powtarzających się deficytów wody”.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji online!

Udział w konferencji jest bezpłatny.