O proponowane rozwiązania w tym zakresie poprosiliśmy profesora Zygmunta M. Kowalskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Profesor zwrócił uwagę na pogorszenie zarówno wielkości dostępnej baz paszowej, jak i jej jakości, oraz problemy z kolejnymi pokosami i uprawą kukurydzy, wynikające z powtarzających się susz. 

W przypadku działań doraźnych profesor Kowalski doradza grupowanie stada i dostosowanie dawki pokarmowej do potrzeb produkcyjnych, lub brakowanie najsłabszych sztuk. Głównie jednak zaleca rolnikom skupienie się na prewencji w zakresie organizowania paszy dla zwierząt oraz założenie że w kolejnym roku ponownie będą zmuszeni zmagać się ze skutkami suszy. Dzięki temu będzie można szukać rozwiązań, zamiast jedynie minimalizować straty. Profesor zaproponował przeanalizowanie dostępnej oferty firm nasiennych i wybór odmian bardziej odpornych na deficyty wody. Jego zdaniem warto również zaopatrzyć się na zapas w dodatkowe pasze (wysłodki, wytłoki).

Więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się w czasie VI edycji konferencji Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – Mleko, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. w Księżynie (woj. podlaskie), gdzie prof. Kowalski poprowadzi wykład „Organizacja bazy paszowej w warunkach powtarzających się deficytów wody”. 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji online!

Udział w konferencji jest bezpłatny.