Uznanie przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) kraju o znikomym ryzyku występowania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) jest kamieniem milowym dla Kanady i jej producentów wołowiny, jak informuje Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności dodając, że status kraju o znikomym ryzyku występowania BSE będzie wspierać bieżące prace między rządem Kanady a sektorem wołowiny w celu zbadania nowych możliwości dostępu do rynku.

Jak OIE ocenia ryzyko BSE

W maju 2007 r. OIE wdrożyła trójstopniowy system kategoryzacji krajów w celu oceny ryzyka BSE, kwalifikując państwa lub regiony zgodnie z ich statusem gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) do jednej z trzech kategorii: nieznaczne ryzyko występowania BSE, kontrolowane ryzyko występowania BSE oraz nieustalone ryzyko występowania BSE. Do pierwszej kategorii zaliczane są państwa mogące wykazać przestrzeganie zalecanych zabezpieczeń przez co najmniej 8 lat, a klasyczna BSE nigdy nie została wykryta u zwierząt domowych w wieku poniżej 11 lat. Do kategorii przypisywane są państwa, które mogą wykazać przestrzeganie zalecanych zabezpieczeń, ale nie przez co najmniej 8 lat, a wszelkie zakażone zwierzęta domowe urodzone w ciągu ostatnich 11 lat były zarządzane zgodnie z wytycznymi OIE. Do ostatniej kategorii zaliczane są państwa niebędące w stanie wykazać, że spełniają wymagania jednej z pozostałych kategorii.

Zmiana statusu OIE

Od maja 2007 r. Kanada z powodzeniem utrzymała status kontrolowanego przez OIE ryzyka BSE. W lipcu 2020 r. Kanada złożyła wniosek do OIE o uznanie jej za kraj o znikomym ryzyku BSE. W marcu 2021 r. Komisja Naukowa ds. Chorób Zwierząt OIE stwierdziła, że ​​Kanada spełniła wymogi uznania jej za podmiot o znikomym ryzyku BSE. Kraje członkowskie OIE miały 60 dni na zażądanie informacji na temat raportu. Wyniki głosowania ogłoszono na Światowym Zgromadzeniu Delegatów OIE 27 maja 2021 r.

Aktualny dostęp do rynku

Część głównych odbiorców kanadyjskiej wołowiny w oparciu o naukowe uznanie poprzedniego statusu kontrolowanego ryzyka zezwoliła na import. W 2020 r. Kanada eksportowała wołowinę głównie do USA, Japonii, Hongkongu, Wietnamu, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zmiana statusu ryzyka ułatwi Kanadzie szerszy dostęp do rynków zagranicznych dla różnych produktów z wołowiny.

Obecnie Kanada skoncentruje się na usunięciu pozostałych ograniczeń dostępu do rynku z czasów BSE, a także na dostosowaniu wymagań pakowni do międzynarodowych zaleceń. Dodatkowe wymagania nałożone na sektor przetwórczy w Kanadzie z powodu BSE stworzyły niekorzystną sytuację gospodarczą w porównaniu z innymi eksporterami wołowiny na rynku międzynarodowym.

Straty związane z BSE

Bezpośrednie skutki gospodarcze BSE są trudne do określenia, jednak jak podaje Canadian Cattlemen’s Association, straty poniesione tylko w latach 2003–2006 oszacowano na 4,9 do 5,5 mld USD. W następstwie trudności ekonomicznych spowodowanych przez BSE w latach 2006–2011 branżę opuściło 26 tys. producentów wołowiny.