Dokumenty przyjmują Regionalne Oddziałach Agencji Rynku Rolnego.

Anna Reps-Bednarczyk, ARR: należy złożyć wniosek na formularzu opracowanym przez Agencję. Takie wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej jak również taki wniosek można otrzymać w oddziale terenowym.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Anna Reps-Bednarczyk, ARR: jeżeli producent wyśle taki wniosek na poczcie 31 grudnia to taki wniosek zostanie przyjęty, gdyż liczy się bądź osobiste doręczenie bądź data stempla pocztowego.

Producenci mleka mogą zamienić kwotę hurtową na bezpośrednią na stałe lub tymczasowo.

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk