Żywienie jest jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed hodowcami bydła mlecznego. Błędy popełnione w tym zakresie skutkują pogorszeniem wydajności oraz zdrowotności zwierząt, odbijają się również na ich długowieczności i wskaźnikach rozrodu. Niestety, prawidłowe zaopatrzenie zwierząt we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe staje się jeszcze trudniejsze w okresie letnim.

Dużym problemem w sezonie letnim jest nasilone sortowanie pasz
Dużym problemem w sezonie letnim jest nasilone sortowanie pasz

Podstawowym problemem w tym czasie są wysokie temperatury, na które krowy nie są szczególnie odporne. Wzrost temperatury powyżej 20°C powoduje u krów stres cieplny związany z niemożnością oddania nadmiaru ciepła, co prowadzi do ograniczonego pobrania paszy, zwiększonego pobrania wody oraz wydalania dużych ilości potu, a także sprzyja szeregowi chorób metabolicznych i kosztownych powikłań, którym hodowca może przeciwdziałać poprzez odpowiednie dostosowanie żywienia.

Uparte sortowanie

Dużym problemem w tym okresie jest nasilone sortowanie pasz, ponieważ zwierzęta usiłują unikać pobrania elementów włóknistych, których fermentacja w żwaczu wiąże się z wydzielaniem dużych ilości ciepła. Prowadzi to do nadmiernego zakwaszenia treści żwacza oraz ograniczenia produkcji śliny, która charakteryzuje się działaniem buforującym, a najobficiej wydzielana jest podczas przeżuwania części włóknistych. Produkcja śliny może być dodatkowo ograniczona przez zbyt małe pobranie wody. W konsekwencji dochodzi do kwasicy. Dlatego też w okresie letnim tak ważne są działania mające zredukować sortowanie paszy przez zwierzęta. Skupiają się one na utrzymaniu możliwie jednorodnej struktury dawki poprzez regularną kontrolę noży w wozie paszowym, pilnowanie odpowiedniej wilgotności dawki czy zachowanie właściwej kolejności mieszania pasz. Redukcję sortowania powoduje też częstsze zadawanie i podgarnianie pasz. Podzielenie dawki na większą ilość odpasów i zwiększenie ilości paszy zadawanej wieczorem zapobiega również zagrzewaniu się TMR-u na stole paszowym. Ponadto w okresie letnim warto rozważyć stosowanie dodatków buforujących.  

Niepełne pokrycie potrzeb

Spadek apetytu będący następstwem wysokiej temperatury otoczenia utrudnia prawidłowe zaopatrzenie zwierzęcia w energię. Poza stratami w wydajności może to doprowadzić do wykorzystania rezerw energetycznych z tłuszczu okrywowego, a następnie do ketozy. Dodatkową konsekwencją niedoboru energii może być rozchwianie gospodarki hormonalnej. Jest to szczególnie problematyczne w początkowej fazie laktacji, gdy zwierzę usiłuje wyjść z ujemnego bilansu energetycznego. Niedostatek energii w tym czasie powoduje opóźnienie wznowienia aktywności jajników i wzrost odsetka cichych rui. 

W związku z tym w okresie letnim należy zwiększyć koncentrację energii w dawce. Konieczna jest jednak ostrożność, ponieważ nadmiar łatwostrawnych węglowodanów może doprowadzić do kwasicy. Przydatnym komponentem do modyfikacji dawek w sezonie letnim jest tłuszcz. Jego zaletą jest niewielka ilość ciepła oddawana podczas trawienia, co czyni go pomocnym przy ograniczaniu stresu cieplnego. Tłuszcz jest bardzo energetyczny, jednak nie stanowi dobrego źródła energii dla bakterii żwaczowych i jego nadmiar może zaburzyć fermentację żwaczową, dlatego udział tego składnika w dawce dla krów mlecznych nie powinien przekraczać 6 proc. suchej masy dawki. W przypadku zwiększenia jego zawartości należy wykorzystać tłuszcz chroniony, obojętny dla fermentacji żwacza. Do zapobiegania ketozie można wykorzystać również dodatki, takie jak niacyna, cholina czy metionina.

Lepiej uważać na białko

W dawce dla krów narażonych na stres cieplny należy uważać również na poziom białka rozkładanego w żwaczu, ponieważ jego nadmiar skutkować będzie obniżeniem wydajności krów. Związane jest to z wysokim kosztem energetycznym usuwania nadmiaru amoniaku z organizmu – przechodzi on z krwią do wątroby, gdzie jest przekształcany w mocznik. 

Cały artykuł ukazał się w najnowszym lipcowym numerze miesięcznika Farmer.